Taveephol About Us

2561

บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในแบรนด์ กาโตะเยลลี่เชค และ คูลคูลเฟรช

2549

ลงนามสนธิสัญญาร่วมกันกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ "กาโตะ" แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

2543

บริษัทได้เปิดตัวน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวภายใต้แบรนด์ชื่อว่า “กาโตะ”

2541

ขยายฐานผลิตเครื่องดื่มไปที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่กว่า 100 ไร่

2535

โรงงานได้รับการจดจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดอย่างเป็นทางการในชื่อ “ทวีผลผลิตภัณฑ์ ” เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2535

2519

บริษัททวีผล ถูกก่อตั้งโดยนายฮั่งจั้ว แซ่โง้ว ซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์แรกคือขนมที่เรียกว่า "ตุ๊บตั๊บ"

2561
2549
2543
2541
2535
2519

เราคือใคร

เราคือผู้ผลิตเครื่องดื่มที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 40 ปี เราเชื่อว่า "สิ่งที่สำคัญที่สุดของอาหารและเครื่องดื่มคือ รสชาติที่ดี"

Full Cirtcuit Taveephol

Full Customizable in – house bottled production

News & Promotions

Quality Awards & Certificates

Contact Us