21 พ.ค. 2563

กาโตะ เราไม่ทิ้งกัน

บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด และทีมผู้บริหาร ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้จัดโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล โดยช่วยเหลือคนไทยที่ว่างงานในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา ด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ จำนวนหนึ่งพันกล่อง ส่งตรงถึงบ้านของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ผ่านวิกฤตินี้ ไปด้วยกัน

Related News

Quality Awards & Certificates