Taveephol About Us

บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัดเป็น บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่เชี่ยวชาญในการผลิตเครื่องดื่มผสมวุ้นมะพร้าวและเครื่องดื่มรูปแบบอื่นๆ บริษัทมีแบรนด์ที่ได้ประสบความสำเร็จ เช่น กาโตะ, กาโตะคูล คูล, ฮาวาย, เมษา และอื่นๆอีกมากมายบริษัทมีความสามารถในการให้บริการOEMสำหรับเครื่องดื่มทุกชนิด ซึ่งจุดเด่นของบริษัท คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้มีคุณภาพที่ดีและปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้บริโภคของเรา บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดบนพื้นฐานของความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เป้าหมายของเราคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและความร่วมมือทางธุรกิจ ให้เป็นที่พึงพอใจ ได้มาตรฐานสากล และถูกต้องตามบรรทัดฐานของกฎหมาย ซึ่งมีกระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนาดังต่อไปนี้:

  1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
  2. การจัดส่งตามเวลาที่เหมาะสม
  3. มีความพร้อมในการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีแก่ลูกค้า
  4. การวิจัยและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ในเชิงลึก
  5. ผลักดันผลิตภัณฑ์สู่ตลาดทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Quality Awards & Certificates