26 เม.ย. 2566

TP CSR สู่ชุมชน วันสงกรานต์ 2566

TP CSR สู่ชุมชน
 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด โดย คุณประสิทธิ์ ผลธนะศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้สนับสนุนน้ำผลไม้ กาโตะ รวมทั้งสิ้น 55 กล่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่หนักงาน
อำเภอบางปะหัน โดยมี เจ้าหน้าที่และพนักงานของอำเภอ บางปะหัน เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566
บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด โดย คุณประภาภรณ์ ผลธนะศักดิ์ กรรมการบริหาร ได้สนับสนุนน้ำผลไม้ กาโตะ รวมทั้งสิ้น 50 กล่อง เพื่อใช้ในการจัดพิธีฌาปณกิจเจ้าอาวาสวัดตานิม ที่จัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยมี ทีมกรรมการวัด เป็นผู้รับมอบ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566
บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด โดย คุณศิริรัตน์ กลิ่นบำรุง เจ้าหน้าที่การเงิน คุณทิพวรรณ เพ็ชร์วารี เจ้าหน้าที่อาวุโสบุคคล เป็นตัวแทนมอบน้ำผลไม้ กาโตะ กับชาวบ้านทีอาศัยอยู่พื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ปี 2566


 

Related News

Quality Awards & Certificates