30 ธ.ค. 2565

มอบเงินให้กับทางโรงพยาบาลบางปะหัน

วันที่ 26 ธันวาคม 2565
 
คุณฮั่งจั๊ว แซ่โง้ว และครอบครัว บริษัท ทวีผลผลิตภัณฑ์ จำกัด มอบเงินให้กับทางโรงพยาบาลบางปะหัน
 
จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

Related News

Quality Awards & Certificates